Mitä päivystys tarkoittaa ja miksi sitä tarvitaan?

Jokainen infratiimin neljästä jäsenestä toimii vuorollaan päivystäjänä. Päivystyksen tarkoitus on varmistaa, että laiterikon tai ohjelmistovian johdosta tapahtuvat katkokset havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja korjaustoimenpiteet alkaisivat niin pian kuin mahdollista. 


Päivystysvuoro on tyypillisesti 2-3 päivän mittainen, päivystysvuoroja osuu tiimin jäsenille 3-4kpl kuukaudessa. Tiimillä on käytössään sähköinen päivystysvuorojen suunnittelu- ja seurantatyökalu jonka avulla vuorot jaetaan tasapuolisesti tiimin sisällä ja joka toimii samalla dokumentoinnin välineenä.


Miten päivystäjä saa tiedon vikatilanteesta?

Päivystäjällä on mukanaan ympäri vuorokauden päivystyspuhelin johon valvontajärjestelmä lähettää automaattisesti viestin mikäli se havaitsee ongelmia.


Mitä kaikkea valvontajärjestelmä tarkkailee?

Automaattinen valvonta valvoo sisäisten ja ulkoisten palvelimien sekä verkkoyhteyksien tilaa. Yksittäisiä valvottavia kohteita on kaikkiaan yli 120, useiden eri palvelinten vaikutusalueella. Valvottavana ovat mm. Muikku-palvelut, varmuuskopiointijärjestelmä, asiakkaiden palvelinpalvelut, tietokantapalvelimet, kirjautumispalvelimet, nimipalvelimet sekä monet pilvipalvelut kuten  sähköpostipalvelin.


Mitä jos valvontajärjestelmä pettää?

Valvontajärjestelmä on kahdennettu ja pääjärjestelmä sekä varajärjestelmä tarkkailevat toistensa tilaa automaattisesti. Mikäli jommassakummassa järjestelmässä esiintyy vikatilanne, päivystäjä saa siistä välittömästi ilmoituksen. Järjestelmät toimivat erillisissä tietoverkoissa, jolloin yhden verkon vikatila ei estä valvontatoimia.Saako päivystäjä päivystyksestä korvauksen?

Päivystäjä saa varallaolokorvausta KVTES:in määrittelemällä tavalla (KVTES 5§). Varallaoloaika on toimistotyöajasta erillään olevaa aikaa, josta työehtosopimuksen mukaan on maksettava korvaus. Päivytys on toiminnassa myös virka-aikaan, mutta tuolta ajalta päivystäjä ei saa varallaolokorvausta.


Mitkä ovat päivystyksen toiminta-ajat ja mitä ne tarkoittavat päivystäjän osalta?

Päivystys toimii 24h/365- periaatteella, päivystykseen ei siis tule katkoksia edes juhlapyhinä, yöaikaan tai muulloinkaan.


Päivystäjä on velvoitettu pitämään päivystyspuhelin mukanaan jatkuvasti, ja pysymään toimintakuntoisena päivystysvuoronsa jokaisena minuuttina. Lenkkeily ja muu vapaa-ajon vietto on mahdollista, mutta päivystäjän on huolehdittava ajokuntoisena olemisestaan, niinpä päivystäjä ei voi esimerkiksi viettää ravintolailtaa alkoholia nauttien. Päivystäjä ei voi myöskään matkustaa yli 1,5h matkan päähän Mikkelin keskustasta. Hälytyksen tullessa toimenpiteiden on aloitettava etäyhteydellä välittömästi, ja mikäli toimenpiteet edellyttävät palvelintilaan menemistä, on sen tapahduttava kohtuullisen ajan puitteissa.


Onko siis todella niin, että päivystäjä päivystää myös jouluaattona jouluaterialla tai juhannuksena juhannussaunassa?

Kyllä.


Voisiko päivystys olla "osa-aikaista", esimerkiksi tapahtua vain klo 22 saakka ja jatkua sitten aamulla?

Mikäli päivystys olisi osa-aikaista, emme enää voisi mainostaa osaa palveluistamme 24h periaatteella toimivina. Mikäli toimenpiteitä edellyttävä vikatilanne ilmenee vaikkapa klo 22.30 ja päivystysvuoro olisi päättynyt juuri puolta tuntia aiemmin ja seuraava vuoro alkaisi klo 8 seuraavana aamuna, vika "olisi odottamassa" tuohon klo kahdeksaan saakka. Toimenpiteet siis alkaisivat vasta silloin, juuri kun palveluiden käyttöaste alkaa nousta voimakkaasti. Korjaustoimenpiteiden tekeminen virka-aikaan on pahimmillaan erittäin hankalaa ja esimerkiksi järjestelmän alasajo edes hetkellisesti vaikuttaisi todella moneen käyttäjään.